Plaatsing van het nieuwe bankje in
RAVENSWOUD


Het bankje bij de stuw in de Fochtelooėrvaart/Eerste Wijk, welkom rustpunt voor fietsers en wandelaars, was bij de vernieuwing van deze stuw verdwenen. Op aandringen van Plaatselijk Belang heeft de Gemeente Ooststellingwerf voor een nieuw bankje gezorgd. Op vrijdag 9 mei 2014 is dit - tussen de buien door - geplaatst door vrijwillige inspanning van Hylke Merkus, Wietse van Buiten en Harm v.d. Velde. Foto's gemaakt door Eric van Beek