Vrijwilligers uit
RAVENSWOUD

Op vrijdag 11 maart 2016 werden tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Gemeentehuis (ca. 330 aanwezigen!) de vrijwilligersawards-2016 uitgereikt. Genomineerd waren talloze mensen die zich de afgelopen periode in hun vrije tijd hebben ingespannen ten bate van de gemeenschap.

Ook uit Ravenswoud zijn drie mensen voorgedragen:

– Rennie van der Velde, die binnenkort na 10 jaar afscheid neemt als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Zij heeft zich o.a. ingezet om nieuwe inwoners van Ravenswoud welkom te heten namens Dorpsvereniging en Plaatselijk Belang door middel van een bloemetje en een informatiepakket, waarmee ze een belangrijke bijdrage leverde aan het op peil houden van het ledenbestand van beide verenigingen. Daarnaast was ze ook achter de schermen heel actief.

- Arian Heys en André de Vos, voorzitters van resp. Plaatselijk Belang en Dorpsvereniging, werden in het zonnetje gezet vanwege hun inspanningen om sluiting van het het Ravenswoudse Dorpshuis te voorkomen. Samen besloten zij om de schouders eronder te zetten toen het medio 2012/2013 mis dreigde te gaan door bestuurlijke en financiële problemen: “het dorpshuis is hét centrale punt in de dorpsgemeenschap – sluiting ervan laten wij niet gebeuren!”
Zij hebben, naast hun drukke banen c.q. studie, kans gezien om het dorpshuis niet alleen op de been te houden, maar ook om de diverse gebruikersgroepen te stimuleren tot een grote mate van zelfstandig beheer. Met gebruikmaking van diverse subsidiepotten en veel zelfwerkzaamheid vanuit de dorpsgemeenschap is het dorpshuis met 52 zonnepanelen op het dak flink verduurzaamd, wat de exploitatiekosten terugdringt. Dit alles, in combinatie met een strak financieel beleid, heeft ervoor gezorgd dat een weer levensvatbaar dorpshuis in alle rust kan worden overgedragen in de handen van een nieuw bestuur.


Foto's gemaakt door Eric van Beek