Najaarsschoonmaak van het dorpshuis in
RAVENSWOUD

Dorpshuis weer winterklaar
Zaterdag 26 september meldden zich meer dan 20 vrijwilligers van zéér uiteenlopende leeftijd, die onder de bezielende coördinatie van Alie Jansen aan de slag gingen om het Dorpshuis weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Er werd binnen en buiten enthousiast geraagd, gestoft en gezogen, gesopt, gezeemd, gewied, gemaaid en met meerdere hogedrukspuiten gewerkt.
In minder dan 3 uur tijd hebben vrijwel alle ruimten alsmede de buitenboel een grondige beurt gehad.
Het Dorpshuis ziet er van binnen en van buiten dan ook weer keurig uit.
Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet!


Foto's gemaakt door Eric van Beek