Schoonmaak van het dorpshuis in
RAVENSWOUD

Op zaterdag 4 oktober verzamelden zich maar liefst ca. 20 vrijwilligers van zr uiteenlopende leeftijd in de kleine zaal van het Dorpshuis.
Na de welkomstkoffie gingen zij onder de bezielende leiding van Alie Jansen en Hottie Cnossen aan de slag om in n rond het dorpshuis grote schoonmaak te houden. In zo'n 2,5 uur zijn vele klussen geklaard die buiten het "gewone werk" van de schoonmaakploeg vallen. Verder werden ook alvast zaken genoteerd die in het voorjaar aan bod zullen komen. We hopen dan op hetzelfde enthousiasme!


Foto's gemaakt door Eric van Beek