Werkzaamheden door Natuurmonumenten in de bossen rondom
RAVENSWOUD

Medio september 2014 heeft Natuurmonumenten een begin gemaakt met de eerder aangekondigde gedeeltelijke omvorming van de Compagnonsbossen bij Ravenswoud. Deze foto's geven een beeld van de werkzaamheden langs de westrand, niet ver van de brug over de stuw in de Fochtelooervaart.
Mede door de gunstige weersomstandigheden kon het werk voortvarend worden aangepakt. In een tempo van soms meer dan 2 hele bomen per minuut (!) werden vele woudreuzen van ca. 20m hoogte verwerkt tot stapels gesorteerde stammen van ca. 4m lengte.


Foto's gemaakt door Eric van Beek