Een lintje voor Hylke

Op 25 april 2014 was Hylke Merkus, oud-voorzitter van Plaatselijk Belang Ravenswoud, aanwezig op het Gemeentehuis in Oosterwolde in de veronderstelling dat er vergaderd moest worden over de aanleg van het fietspad langs de Eerste Wijk. Dit klopte niet helemaal: toen het gezelschap zich naar de raadszaal begaf, bleek deze reeds gevuld met tal van bekenden, familie en collega's die op de hoogte waren van de echte reden van de bijeenkomst, namelijk de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding.
Vanwege zijn talloze vrijwillige activiteiten sinds 1988 in zijn vorige woonplaats IJsbrechtum en vanaf 1997 in Ravenswoud is hij benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Harry Oosterman speldde hem de bijbehorende versierselen op.


Foto's gemaakt door Eric van Beek