Bier- en wijnpong in Ravenswoud

Bier- en Wijnpong
In het Dorpshuis werd op 11 maart 2017 een "Bier- en wijnpong"-avond georganiseerd. Dat werkt als volgt:
twee teams staan tegenover elkaar aan de uiteinden van een lange tafel, met elk voor zich een driehoekje gevormd uit 6 bekertjes met bier (of wijn). De kunst is om een pingpongballetje in één van die bekertjes aan de overkant te gooien. Als dat is gelukt, moetde speler van het ontvangende team het bewuste bekertje leegdringen, waarna het uit het spel verdwijnt. Er blijven dus steeds minder bekertjes over, waardoor het ook moeilijker wordt om het balletje erin te krijgen.
Het laat zich raden dat het nog heel lang héél erg gezellig bleef in de grote zaal...